Úprava izolačních MIV panelů v bytech
                           panelových domů


                               Foto k nahlédnutí  

                   U většiny panelových domů jsou mezi okna vloženy takzvané
                   meziokenní izolační vložky (MIV)
                   MIV v kombinaci s pásem oken vytvářejí charakteristický vzhled
                   panelových domů.
                   V bytech jsou tyto panely téměř vždy zhotoveny z dřevotřískových
                   desek(tl.12 - 15 mm) někdy i ze sololitových desek.
                   Takže je jasné,že příliš krásy to zrovna není.
                   Nabízíme cenově přijatelné řešení jak vylepšit estetický pohled na
                   nová ať už plastová nebo jiná okna  u vás v bytě.
                   
                   Nabízíme tato řešení : montáž cetris desek 
                                                        povrchová úprava(stěrka-mřížka-štuk)

                                                      : montáž(nalepení a ukotvení) polystyrenu
                                                        povrchová úprava(stěrka-mřížka-štuk)
                    U obou možností jsou rohy špalet a podhledů opatřeny rohovými
                    lištami pod stěrkou.
               
                                 Cena za 1 m2 včetně materialu je 550,-Kč
                       (1 okno v běžném bytě panelového domu - 2 000,-Kč)

V zimním období(prosinec-únor) poskytujeme slevu 20 % z ceny!